Ο Γιάννης Γκούρας (1791-1826)

Ο Γιάννης Γκούρας γεννήθηκε σε ένα μικρό χωριό της Παρνασσίδος, την Γκουρίτσα το 1791. Μικρός ήταν τσοπανάκος κα φύλαγε τα πρόβατα ενός Τούρκου. Όταν έγινε 17 ετών ακολούθησε τον θείο του γερο-Πανουργιά, ο οποίος τότε ήταν κλέφτης καταδιωγμένος από τους Τούρκους. Από αυτόν μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία και έμαθε την τέχνη του πολέμου. Τρία χρόνια πριν την Επανάσταση άφησε τον Πανουργιά και ακολούθησε τον Οδυσσέα Ανδρούτσο. Ο Αλή πασάς θέλοντας να δολοφονήσει έναν προσωπικό του εχθρό στη Αθήνα, ζήτησε τη βοήθεια του Οδυσσέα Ανδρούτσου και εκείνος ανέθεσε την αποστολή στον Γιάννη Γκούρα, που κατέβηκε στην Αθήνα και εξετέλεσε τη διαταγή. … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ο Γιάννης Γκούρας (1791-1826).