Ο γαλλογερμανικός πόλεμος και η Κίνα

Το 1870, ο βασιλιάς της Γαλλίας προκάλεσε τον Μπίσμαρκ για κάποια συνοριακά ζητήματα και τότε θα έρθει αυτό που περιμένει ο Μπίσμαρκ, δηλαδή η σύγκρουση Γερμανών και Γάλλων. Η σύγκρουση αυτή θα συμβεί το 1870. Τα γερμανικά στρατεύματα ενώθηκαν, αφού ο Μπίσμαρκ κάλεσε πανστρατιά γερμανική και όλα τα γερμανικά κράτη συνέπραξαν. Έτσι ξεκινά ο γαλλογερμανικός … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ο γαλλογερμανικός πόλεμος και η Κίνα.