Ο γαλλογερμανικός πόλεμος και η Κίνα

Το 1870, ο βασιλιάς της Γαλλίας προκάλεσε τον Μπίσμαρκ για κάποια συνοριακά ζητήματα και τότε θα έρθει αυτό που περιμένει ο Μπίσμαρκ, δηλαδή η σύγκρουση Γερμανών και Γάλλων. Η σύγκρουση αυτή θα συμβεί το 1870. Τα γερμανικά στρατεύματα ενώθηκαν, αφού ο Μπίσμαρκ κάλεσε πανστρατιά γερμανική και όλα τα γερμανικά κράτη συνέπραξαν. Έτσι ξεκινά ο γαλλογερμανικός πόλεμος. Μετέχουν σε αυτόν τον συνασπισμό όλα τα γερμανικά κράτη εκτός από την Αυστρία και φυσικά συντρίβουν τη Γαλλία. Φτάνουν έξω από το Παρίσι. Είναι έτοιμοι να πάρουν το Παρίσι. Ο βασιλιάς της Γαλλίας προσπαθεί να σώσει την κατάσταση. Υπογράφεται έξω από το Παρίσι ταπεινωτικότατη … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ο γαλλογερμανικός πόλεμος και η Κίνα.