Ο Γάιος Σουητώνιος Τράγκυλλος

Ο Γάιος Σουητώνιος Τράγκυλλος γεννήθηκε στη Ρώμη το 77μ.Χ. ή το 69μ.Χ. Οι πληροφορίες που μας άφησε ο Γάιος Σουητώνιος για το άτομο του και το έργο του είναι ελάχιστες. Ο Πλίνιος ο Νεότερος, ευτυχώς, στο έργο του «Επιστολές», αλλά και κάποιοι άλλοι συγγραφείς μνημονεύουν συχνά το όνομα του και μας δίνουν κάποιες πληροφορίες. Ο … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ο Γάιος Σουητώνιος Τράγκυλλος.