Ο Γάιος Σουητώνιος Τράγκυλλος

Ο Γάιος Σουητώνιος Τράγκυλλος γεννήθηκε στη Ρώμη το 77μ.Χ. ή το 69μ.Χ. Οι πληροφορίες που μας άφησε ο Γάιος Σουητώνιος για το άτομο του και το έργο του είναι ελάχιστες. Ο Πλίνιος ο Νεότερος, ευτυχώς, στο έργο του «Επιστολές», αλλά και κάποιοι άλλοι συγγραφείς μνημονεύουν συχνά το όνομα του και μας δίνουν κάποιες πληροφορίες. Ο πατέρας του ανήκε στους ιππείς και έλαβε μέρος ως χιλίαρχος στην περίφημη μάχη του Βετριακού (69μ.Χ.). Ο παππούς του είχε κάποια στενή σχέση με την αυλή του Καλιγούλα. Ο Πλίνιος ο νεότερος υποστηρίζει ότι ο Σουητώνιος ήταν ένας ήρεμος και μορφωμένος άνθρωπος, ο οποίος ασχολήθηκε … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ο Γάιος Σουητώνιος Τράγκυλλος.