Ο βοντιανόι

Ο βοντιανόι ήταν πιθανότατα το πιο κακόβουλο από όλα τα πνεύματα της ρωσικής μυθολογίας, καθώς ο κύριος σκοπός του ήταν να πνίγει ανθρώπους και ζώα. Αναμφίβολα τα παραμύθια γι΄αυτόν επιτελούσαν μια χρήσιμη προειδοποιητική λειτουργία. Δεν διέτρεχαν τον κίνδυνο πνιγμού μόνο οι ψαράδες, των οποίων τα μέσα προς το ζην τους ξάνοιγαν στο νερό. Οι κυνηγοί … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ο βοντιανόι.