Ο Βασίλειος Β’ ο Βουλγαροκτόνος (976-1025)

Μετά τον αιφνίδιο θάνατο του άτεκνου Ιωάννη Τσιμισκή, ο θρόνος περιήλθε στα χέρια των δύο νόμιμων κληρονόμων της Μακεδονικής Δυναστείας, Βασίλειο και Κωνσταντίνο, οι οποίοι τότε ήταν έφηβοι, 18 και 16 ετών αντίστοιχα. Ο Βασίλειος Β’ υπήρξε άνθρωπος με σιδερένια θέληση, σπάνια συναίσθηση του καθήκοντος και ασύγκριτο δυναμισμό. Διέθετε εξαιρετικές ικανότητες, στρταιωτικές, πολιτικές και διοικητικές. … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ο Βασίλειος Β’ ο Βουλγαροκτόνος (976-1025).