Ο Αυγουστίνος Ιππώνος

Ο Αυγουστίνος ήταν Θεολόγος και Ιστορικός. Για τον Αυγουστίνο η «Ιστορία» δεν είναι γεγονότα ή ένα σύνολο γεγονότων. Είναι μια αφήγηση η «καταγραφή των πεπραγμένων είτε θεϊκών είτε ανθρώπινων», Ο Ιστορικός Αυγουστίνος Θέλει ο Αυγουστίνος να γράψει ιστορία; Το αρνείται κατηγορηματικά, λέγοντας ότι έτσι θα γινόταν ένας απλός χρονικογράφος. Βεβαίως, ο Αυγουστίνος έχει ήδη γράψει μια ιστορία, την ιστορία του εαυτού του, στις αυτοβιογραφικές «Εξομολογήσεις». Τώρα γίνεται ιστορικός, επειδή είναι δάσκαλος του Χριστιανισμού, αλλά ένας ιστορικός που ενδιαφέρεται για διαφορετική κατηγορία πραγμάτων, όχι για τις μάχες κα τους ηγέτες. Διαλέγει από το «ποτάμι της ανθρώπινης Ιστορίας», αυτής της «διαδοχής συμφορών», … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ο Αυγουστίνος Ιππώνος.