Ο Ατταλειάτης

Ο Ατταλειάτης (πλήρες όνομα Μιχαήλ Ατταλειάτης) έγραψε μια πραγματεία για την ιστορία του ρωμαϊκού και βυζαντινού δικαίου, είναι όμως ευρύτερα γνωστός για την Ιστορία του που καλύπτει την περίοδο της Βυζαντινής Ιστορίας από το 1034 ως το 1079, δηλαδή μέχρι το δεύτερο έτος της βασιλείας του Νικηφόρου Βοτανειάτη. Στην τελευταία φράση του, στην Ιστορία, γράφει: … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ο Ατταλειάτης.