Ο Ατταλειάτης

Ο Ατταλειάτης (πλήρες όνομα Μιχαήλ Ατταλειάτης) έγραψε μια πραγματεία για την ιστορία του ρωμαϊκού και βυζαντινού δικαίου, είναι όμως ευρύτερα γνωστός για την Ιστορία του που καλύπτει την περίοδο της Βυζαντινής Ιστορίας από το 1034 ως το 1079, δηλαδή μέχρι το δεύτερο έτος της βασιλείας του Νικηφόρου Βοτανειάτη. Στην τελευταία φράση του, στην Ιστορία, γράφει: «τα υπόλοιπα θα τα συγγράψουμε στο μέλλον». Βεβαίως δεν τα έγραψε ποτέ, και διατυπώθηκαν διάφορες εικασίες για την αδυναμία του να τελειώσει αυτή τη δουλειά. Ο ιστορικός Ατταλειάτης Ο Ατταλειάτης και ο σύγχρονος του Μιχαήλ Ψελλός είναι δύο κορυφαίες φυσιογνωμίες που αποδύθηκαν συστηματικά στην περιγραφή … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ο Ατταλειάτης.