Ο Αρκάδιος

Μετά τον θάνατο του αυτοκράτορα Θεοδοσίου του Α’ το 395, ανέλαβαν τη διακυβέρνηση οι γιοι του, Αρκάδιος και Ονώριος στο ανατολικό και δυτικό τμήμα της αυτοκρατορίας αντίστοιχα. Ο Αρκάδιος όταν ανήλθε στο θρόνο ήταν μόλις 18 χρονών. Ως αυτοκράτορας αποδείχθηκε κατώτερος των περιστάσεων για δύο λόγους, γιατί δεν διέθετε την απαραίτητη πείρα και γιατί ήταν άνθρωπος άβουλος. Ο νεαρός αυτοκράτορας έγινε πειθήνιο όργανο των ευνοούμενων του, οι οποίοι στην πραγματικότητα διοικούσαν την αυτοκρατορία με γνώμονα τα προσωπικά τους συμφέροντα. Ο Αρκάδιος βασίλεψε 13 χρόνια. Τα κυριότερα προβλήματα του Αρκάδιου ήταν: οι επιδρομές των Ούννων και των Γότθων, ο αντιγοτθικός αγώνας … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ο Αρκάδιος.