Ο Ανδρίτσος Σαφάκας (1775-1828)

Ο Ανδρίτσος Σαφάκας ήταν αρματολός από την ορεινή Ναυπακτία. Γεννήθηκε το 1775 στην Αρτοτίνα. Μεταπηδούσε από το στρατόπεδο των Ελλήνων στο στρατόπεδο των Τούρκων και το αντίστροφο με αρκετή ευκολία. Βρήκε το θάνατο από ελληνικά χέρια το 1828. Αρματολός, συμμερίζεται τις περιπέτειες των οπλαρχηγών της Ρούμελης, που στο γύρισμα του αιώνα, βρίσκονται σε προστριβές με τον Αλή πασά των Ιωαννίνων. Το 1806, κυνηγημένος, καταφεύγει στη Λευκάδα, αλλά επιστρέφει πάλι και προσκυνά. Στα 1812, νέες περιπέτειες με τον Βελή πασά, στον οποίο και πάλι προσκύνησε μέχρι το 1820, οπότε και εγκαταλείπει τον αποκηρυγμένο από το σουλτάνο πασά των Ιωαννίνων. Η Επανάσταση … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ο Ανδρίτσος Σαφάκας (1775-1828).