Ο Ανδρίτσος Σαφάκας (1775-1828)

Ο Ανδρίτσος Σαφάκας ήταν αρματολός από την ορεινή Ναυπακτία. Γεννήθηκε το 1775 στην Αρτοτίνα. Μεταπηδούσε από το στρατόπεδο των Ελλήνων στο στρατόπεδο των Τούρκων και το αντίστροφο με αρκετή ευκολία. Βρήκε το θάνατο από ελληνικά χέρια το 1828. Αρματολός, συμμερίζεται τις περιπέτειες των οπλαρχηγών της Ρούμελης, που στο γύρισμα του αιώνα, βρίσκονται σε προστριβές με … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ο Ανδρίτσος Σαφάκας (1775-1828).