Ο Αλέξανδρος στην Ασία

Το 334π.Χ., 140 χρόνια περίπου μετά την εισβολή των Περσών στην Ελλάδα, ο Αλέξανδρος, γιος του Φίλιππου Β’ της Μακεδονίας, περνά τον Ελλήσποντο με στρατιωτική δύναμη 40.000 ανδρών, για να ελευθερώσει τις ιωνικές πόλεις της Μκράς Ασίας. Αφού πετυχαίνει την πρώτη του νίκη στον Γρανικό ποταμό, ο Αλέξανδρος προελαύνει ελεύθερα σε ολόκληρη την Ανατολία. Ο … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ο Αλέξανδρος στην Ασία.