Ο Αδαμάντιος Κοραής (1748-1833)

Ο Αδαμάντιος Κοραής γεννήθηκε στην Σμύρνη το 1748. Ο πατέρας του ήταν έμπορος, η μητέρα του κόρη του λόγιου Αδαμάντιου Ρυσίου, που και αυτός ασχολήθηκε με το εμπόριο. Η μητέρα του θα τον βοηθήσει να ικανοποιήσει την δίψα του για τα γράμματα. Η Ανατολή είναι πολύ φτωχή πνευματικά για τον Κοραή. Στρέφει το βλέμμα του … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ο Αδαμάντιος Κοραής (1748-1833).