Ο Αδαμάντιος Κοραής (1748-1833)

Ο Αδαμάντιος Κοραής γεννήθηκε στην Σμύρνη το 1748. Ο πατέρας του ήταν έμπορος, η μητέρα του κόρη του λόγιου Αδαμάντιου Ρυσίου, που και αυτός ασχολήθηκε με το εμπόριο. Η μητέρα του θα τον βοηθήσει να ικανοποιήσει την δίψα του για τα γράμματα. Η Ανατολή είναι πολύ φτωχή πνευματικά για τον Κοραή. Στρέφει το βλέμμα του στη Δύση. Στα 23 του χρόνια θα μετοικήσει στο Άμστερνταμ, για να ικανοποιήσει τον πόθο του για την αποδημία, όπου θα εμπορεύεται δίνοντας έτσι τόπο στην επιθυμία του πατέρα του, να ανοιχθεί εμπορικά στη Ευρώπη. Το Άμστερνταμ ήταν τότε μεγάλο κέντρο εμπορίου, αλλά και μεγάλο … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ο Αδαμάντιος Κοραής (1748-1833).