Ουρ και άλλες πόλεις της Μεσοποταμίας

Ο Μεσανιπαδάς, ιδρυτής της Πρώτης Δυναστείας της Ουρ στην Μεσοποταμία, κυβέρνησε για 80 χρόνια. Η ιστορική τεκμηρίωση για τον ηγεμόνα αυτό προέρχεται από μια επιγραφή που βρέθηκε κοντά στην πόλη Μάρι, η οποία αναφέρει ότι διαδέχτηκε τον παππού του, Μεσκαλαμντούγκ, και τον πατέρα του, Ακαλαμντούγκ. Ο Μεσανιπαδάς, νίκησε τον Μεσιλίμ της Κις, ιδρυτή της Δεύτερης … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ουρ και άλλες πόλεις της Μεσοποταμίας.