Ουάλης και Ουαλεντινιανός

Μετά τον θάνατο του Ιοβιανού, ανέλαβαν την διακυβέρνηση της αυτοκρατορίας δύο αδέλφια, ο Ουάλης και ο Ουαλεντινιανός. Ο Ουαλεντινιανός κυβερνούσε το δυτικό τμήμα του Κράτους, που περιελάμβανε την Ιταλία, τη Γαλατία (σημερινή Γαλλία), την Ισπανία, την Βρετανία και τα βόρεια παράλια της Αφρικής μέχρι τη Λιβύη, ενώ ο Ουάλης το ανατολικό τμήμα του Κράτους που περελάμβανε την Χερσόνησο του Αίμου, τη Μικρά Ασία, τη Συρία, τη Μεσοποταμία, την Παλαιστίνη, την Αίγυπτο, τη Λιβύη και την Κυρηναϊκή. Οι κάτοικοι του δυτικού τμήματος μιλούσαν τη λατινική γλώσσα, ενώ του ανατολικού την ελληνική. Ο χωρισμός του κράτους έγινε για να αντιμετωπιστούν καλύτερα οι … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ουάλης και Ουαλεντινιανός.