Ουάλης και Ουαλεντινιανός

Μετά τον θάνατο του Ιοβιανού, ανέλαβαν την διακυβέρνηση της αυτοκρατορίας δύο αδέλφια, ο Ουάλης και ο Ουαλεντινιανός. Ο Ουαλεντινιανός κυβερνούσε το δυτικό τμήμα του Κράτους, που περιελάμβανε την Ιταλία, τη Γαλατία (σημερινή Γαλλία), την Ισπανία, την Βρετανία και τα βόρεια παράλια της Αφρικής μέχρι τη Λιβύη, ενώ ο Ουάλης το ανατολικό τμήμα του Κράτους που … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ουάλης και Ουαλεντινιανός.