Ομετεότλ και απόγονοι

Για τους Αζτέκους η δημιουργία είναι το αποτέλεσμα συμπληρωματικής αντίθεσης και σύγκρουσης. όπως περίπου ένας διάλογος μεταξύ δύο ατόμων, έτσι και η αλληλεπίδραση και η ανταλλαγή μεταξύ αντιθέτων αποτελούν δημιουργική πράξη. Η έννοια της αλληλοεξαρτώμενης αντίθεσης προσωποποιείται στην σπουδαία δημιουργό θεότητα Ομετεότλ, Θεό της Δυαδικότητας, που κατοικεί στον ανώτερο δέκατο τρίτο ουρανό του Ομεγιοκάν, Τόπου … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ομετεότλ και απόγονοι.