Οι Φράγκοι και οι Ούγγροι

Οι Φράγκοι είναι γερμανικό φύλο. Η France είναι χώρα γερμανικού φύλου στη σύγχρονη εποχή. Οι «αυθεντικοί» Γάλλοι ήταν οι Γαλάτες. Οι Έλληνες σωστά λέμε την συγκεκριμένη περιοχή Γαλλία, «Γαλλία» από το «Γαλάτες». Αλλά οι Γάλλοι δεν είναι καθαροί Γερμανοί, αν και έχουν πάρα πολύ μεγάλες αναμείξεις με Γερμανούς. Η γλώσσα που ομιλούν σήμερα οι Γάλλοι … Συνεχίστε να διαβάζετε το Οι Φράγκοι και οι Ούγγροι.