Οι συνθήκες ήταν ευνοϊκές

Στην Ελλάδα οι συνθήκες ήταν ευνοϊκές για την ευδοκίμηση της Επανάστασης, ιδίως στις περιοχές της Θεσσαλίας, της Ηπείρου, Στερεάς και Πελοποννήσου. Οι ευνοϊκές αυτές συνθήκες οφείλονταν κυρίως την ύπαρξη συμπαγών ελληνικών πληθυσμών, που υπερτερούσαν αριθμητικά στους εγκατεστημένους στην ίδια περιοχή Τούρκους. Ιδιαίτερα ευνοϊκός για την Επανάσταση στις ίδιες περιοχές ήταν και ο γεωγραφικός παράγοντας: η ορεινή σε μεγάλο βαθμό διαμόρφωση, οι οροσειρές, που έφραζαν την είσοδο από Βορρά στη Στερεά Ελλάδα, αφήνοντας λίγες μόνο διαβάσεις. Προπάντων η μεγάλη απόσταση, ιδίως της Πελοποννήσου, από τα κύρια στρατιωτικά κέντρα και την πρωτεύουσα της οθωμανικής αυτοκρατορίας. Επίσης, σπουδαίο στοιχείο ήταν η τεράστια, τότε, … Συνεχίστε να διαβάζετε το Οι συνθήκες ήταν ευνοϊκές.