Οι Σοφιστές

Το τέλος των Μηδικών και η εγκαθίδρυση της δημοκρατίας, της ισονομίας και της συμμετοχής όλων σε όλα, δημιούργησε στον κάθε Αθηναίο πολίτη, παράλληλα με την επιθυμία του πλούτου, λόγω της κυριαρχίας της πόλης της Αθήνας, την τάση της πολιτικής προβολής και απόκτησης ισχύος. Όταν έκαστος δύναται να γίνει στρατηγός, δικαστής, ρήτωρ ή ό,τι άλλο, η ανάγκη επιβάλλει, όπου έλειπε μια ικανότητα είτε να συμπληρωθεί είτε να εξουδετερωθεί η έλλειψη. Αυτό το έργο το ανέλαβαν οι Σοφιστές, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι ξέρουν τα πάντα, ιδιαιτέρως την τέχνη της Ρητορικής, και ότι μπορούν να μεταδώσουν τις γνώσεις τους, έναντι αδράς αμοιβής. Οι … Συνεχίστε να διαβάζετε το Οι Σοφιστές.