Οι Σουλιώτες

Στην Ήπειρο εκτός από τους κατά τόπους οπλαρχηγούς υπήρχε και μια εστία στρατιωτικής αλκής, το Σούλι, η μόνη ελεύθερη περιοχή μέσα στην αναστατωμένη χώρα. Οι κάτοικοι του, οι Σουλιώτες, οχυρωμένοι πάνω στις απόκρημνες νοτιοδυτικές διακλαδώσεις του Ολύτσικα της Μολοσσαίας, συσπειρωμένοι βαθμιαία πρώτα σε μια αξιόλογη τετράκωμη στρατιωτική κοινότητα (Σούλι, Κιάφα, Σαμονίβα, Αβαρίκο) και έπειτα με άλλα 7 γύρω χωριά σε μια ανεξάρτητη στρατιωτική ομοσπονδία, αποτελούσαν μαζί με τους Παρασουλιώτες, μια ελπιδοφόρα για το μέλλον δύναμη κρούσης από 2.300 εμπειροπόλεμους άνδρες. Ζούσαν κατά τον πατριαρχικό τρόπο, δηλαδή κατά φάρες, από τις οποίες επισημότερες ήταν του Ζέρβα, Τζαβέλα, Δαγκλή, Κουτσονίκα, Μπότσαρη, Φωταμάρα, … Συνεχίστε να διαβάζετε το Οι Σουλιώτες.