Οι πόλεις της Κίνας και η κοινωνία τους

Από τους αρχαίους χρόνους οι πόλεις της Κίνας σχεδιάζονταν με σχολαστικότητα. Ούτε η τοποθεσία ούτε η διάταξη τους ήταν τυχαία, αλλά ακολουθούσαν πολύ συγκεκριμένες αρχές. Η επιλογή της τοποθεσίας για την ανοικοδόμηση μιας νέας πόλης γινόταν με βάση τους χρησμούς που έδιναν οι μάντεις, οι οποίοι με τις μαγικές βελόνες τους καθόριζαν αν μια περιοχή … Συνεχίστε να διαβάζετε το Οι πόλεις της Κίνας και η κοινωνία τους.