Οι οικονομικοί πόροι της Επανάστασης

Οι οικονομικοί πόροι που είχε στη διάθεση της η Ελληνική Επανάσταση μπορούν να συνοψισθούν: στα λάφυρα, στις λείες και στα λύτρα, στα εσωτερικά δάνεια και στις αναγκαστικές εισφορές, στην τακτική φορολογία, στους τελωνειακούς δασμούς, στις εκούσιες εισφορές και στις εισφορές των φιλελλήνων. Τα λάφυρα θα μπορούσαν να αποτελέσουν σημαντικό έσοδο του Αγώνα, επαρκές τουλάχιστον για τα δύο πρώτα έτη του πολέμου. Όμως λόγω έλλειψης επιμελητείας ελάχιστα ποσά εισήλθαν στο δημόσιο ταμείο. Από την κατάληψη της Μονεμβασίας, του Ναβαρίνου, της Τριπολιτσάς, του Ακροκορίνθου του Ναυπλίου και από την καταστροφή της στρατιάς του Δράμαλη μηδαμινά κατόρθωσαν να εισέλθουν στο δημόσιο ταμείο. Το … Συνεχίστε να διαβάζετε το Οι οικονομικοί πόροι της Επανάστασης.