Οι νομάδες της Στέπας

Στην στέπα μπορούν να ζήσουν μόνο κτηνοτρόφοι, που ζουν νομαδική ζωή. Οι απόλυτοι νομάδες και κτηνοτρόφοι της στέπας της κεντρικής Ασίας στήριξαν τη ζωή τους κατά κύριο λόγο σε δύο ζώα. Το ένα είναι το πρόβατο, το πρόβατο της στέπας. Το δεύτερο πολύτιμο ζώο είναι το άλογο. Επισης, σε διάφορα σημεία των στεπών ανάλογα με … Συνεχίστε να διαβάζετε το Οι νομάδες της Στέπας.