Οι κανόνες

Μετά την Γεωργική Επανάσταση, προκύπτουν ανάγκες σε εργατικό δυναμικό για μη αγροτικές εργασίες. Χρειάζεται λοιπόν επιμερισμός και καταμερισμός καθηκόντων και εργασίας. Και βέβαια, χρειάζεται να δημιουργηθούν κανόνες. Οι κανόνες είναι απαραίτητοι. Όταν ήμασταν για εκατομμύρια χρόνια καρποσυλλέκτες και κυνηγοί σε μικρές ομάδες, όχι ότι δεν θα υπήρχαν απόψεις ηθικής και κανόνων, αλλά θα ήταν προφανώς … Συνεχίστε να διαβάζετε το Οι κανόνες.