Οι κανόνες

Μετά την Γεωργική Επανάσταση, προκύπτουν ανάγκες σε εργατικό δυναμικό για μη αγροτικές εργασίες. Χρειάζεται λοιπόν επιμερισμός και καταμερισμός καθηκόντων και εργασίας. Και βέβαια, χρειάζεται να δημιουργηθούν κανόνες. Οι κανόνες είναι απαραίτητοι. Όταν ήμασταν για εκατομμύρια χρόνια καρποσυλλέκτες και κυνηγοί σε μικρές ομάδες, όχι ότι δεν θα υπήρχαν απόψεις ηθικής και κανόνων, αλλά θα ήταν προφανώς λίγοι και χαλαροί. Αλλά τώρα, που ζούμε σταθερά στις αγροτικές αυτές εγκαταστάσεις, ο ένας δίπλα στον άλλον και είμαστε πια πολύ περισσότεροι, διότι η Αγροτική Επανάσταση έφερε αύξηση του πληθυσμού, επειδή έφερε καλύτερη, πλουσιότερη διατροφή και ασφαλέστερη διατροφή, παρ’ όλες τις ασθένειες που έφερνε η … Συνεχίστε να διαβάζετε το Οι κανόνες.