Οι θεϊκοί εραστές στους κελτικούς μύθους

Οι θεϊκοί εραστές είναι κεντρικό θέμα στους κελτικούς μύθους. Το ζευγάρωμα αρσενικών και θηλυκών ήταν εξέχον χαρακτηριστικό του κελτικού πάνθεου. Στην εικονογραφία και τις επιγραφές της ρωμαιοκελτικής Ευρώπης μπορεί να γίνει διακριτή μια κάποια τυποποίηση: όταν θεοί ελληνορωμαϊκής καταγωγής εισάγονταν στον κελτικό κόσμο, συχνά αποκτούσαν γυναίκες ή συντρόφους που ήταν ιθαγενείς της κατακτημένης περιοχής. Έτσι … Συνεχίστε να διαβάζετε το Οι θεϊκοί εραστές στους κελτικούς μύθους.