Οι θεοπρόποι

Οι θεοπρόποι είναι αυτοί που φανερώνουν τις διαθέσεις των θεών στους ανθρώπους. Χαράζουν τα όρια της ορθής διανόησης και της πράξης πέρα των σκοπιμοτήτων και της ατομικής ωφελιμοκρατίας. Οι θεοπρόποι μεταδίδουν τη θεία γνώση, γενικότερα με τις συγγραφές τους, και ιδίως με τις μυστηριακές θεωρήσεις και πράξεις, βοηθούν και διδάσκουν τους κατοίκους της ανθρωπογόνου περιοχής το μεγαλείο του δεινότερου των πραγμάτων. Μεταξύ των θεοπρόπων είναι ο Ωλήν, ένας άνδρας που μετέδωσε στους ανθρώπους την γνώση εκείνη που σχετίζεται με την ευεργετική δύναμη του Ηλίου-Απόλλωνος. Ένας άλλος είναι ο Μουσαίος, ο οποίος είχε ως ασχολία την μελέτη του κυρίως ουρανού, αλλά … Συνεχίστε να διαβάζετε το Οι θεοπρόποι.