Οι ΗΠΑ, η Μήλος και η Πάρος

Οι ΗΠΑ με την πολιτική τους στα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης, επεδίωξαν να καταστήσουν αισθητή την παρουσία τους, στα, τότε, ευρωπαϊκά δρώμενα, παρά και ενάντια στο δόγμα Μονρόε να μη αναμιχθούν σ’ αυτά, στόχο τους έθεσαν και τη δημιουργία βάσης-νεωρίου του στόλου τους στο Αιγαίο. Αυτή «η απόκτηση λιμένος» μαρτυρείται ότι «προ πολλού ήδη χρόνου υπήρξε το αντικείμενον της επιθυμίας» τους και «υποκείμενον της πρώτης σκέψεως» τους. Έκφραση αυτής της πολιτικής και έρεισμα προς επιτυχία της υπήρξε η παρουσία μοίρας του στόλου τους στη Μεσόγειο, που τη διέπλεε από το Γιβραλτάρ ως τη Σμύρνη στις αρχές του Αγώνα του 1821. … Συνεχίστε να διαβάζετε το Οι ΗΠΑ, η Μήλος και η Πάρος.