Οι ελληνικές κοινωνίες

Οι ελληνικές κοινωνίες των πρώτων μεταμυκηναϊκών αιώνων δεν διέφεραν από τις κοινωνίες της μυκηναϊκής εποχής. Όπως και εκείνες, σχηματίζονταν από έναν εσωτερικό κύκλο, στον οποίο ανήκαν οι πολίτες του κράτους, και ένα εξωτερικό, που περιείχε κάθε άλλη ομάδα ανθρώπων. Οι πολίτες του κράτους χωρίζονταν σε δύο βασικές τάξεις: τους ευγενείς και τον κοινό λαό. Έξω … Συνεχίστε να διαβάζετε το Οι ελληνικές κοινωνίες.