Οι δύο κυβερνήσεις της Ελλάδας

Από το πρώτο έτος του Αγώνα υπέβοσκε στον ελλαδικό χώρο μια πολιτική κρίση. Κατά τους τελευταίους μήνες του 1823 οξύνθηκε και το πρώτο εξάμηνο του 1824 εξελίχθηκε σε εμφύλιο πόλεμο. Αντιμαχόμενοι ήταν από τη μια πλευρά οι σημαντικότεροι στρατιωτικοί της Πελοποννήσου με τον Κολοκοτρώνη επικεφαλής και από την άλλη ο κύκλος του Μαυροκορδάτου, οι σημαντικότεροι πολιτικοί της Πελοποννήσου και οι νησιώτες. Το ρουμελιώτικο στοιχείο εκπροσωπήθηκε σε αυτή την ανίερη διαμάχη από τον Ιωάννη Κωλέττη. Πεδίο πολέμου την περίοδο αυτή, που είναι γνωστή σαν περίοδος του πρώτου εμφυλίου πολέμου, υπήρξε η Πελοπόννησος. Εκεί σχηματίστηκαν και οι δύο κυβερνήσεις της Ελλάδας. Οι … Συνεχίστε να διαβάζετε το Οι δύο κυβερνήσεις της Ελλάδας.