Οι διωγμοί των Ελλήνων και των Αρμενίων

Οι διωγμοί του θρακικού, του μικρασιατικού και του ποντιακού ελληνισμού στα 1913-1914 και 1916-1922 και η Αρμενική Γενοκτονία στα 1915-1916, παρά τις ποσοτικές διαφορές, αποτελούσαν όψεις του ίδιου νομίσματος, της πολιτικής δηλαδή των Νεοτούρκων να επιτύχουν -με τη μέθοδο των απελάσεων και των εκτοπισμών ή και της προμελετημένης φυσικής εξόντωσης- το δραστικό εκτουρκισμό των αλλογενών στοιχείων της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Οι διωγμοί των Ελλήνων του 1913-1914 απετέλεσαν την αρχική φάση του σχεδίου. Άλλωστε συνδυάστηκαν και με τις πρώτες προσπάθειες για την αναγκαστική ανταλλαγή των μουσουλμάνων της Μακεδονίας με τους Έλληνες της Ανατολικής Θράκης. Ακολούθησε η Γενοκτονία των Αρμενίων. Στην περίπτωση των … Συνεχίστε να διαβάζετε το Οι διωγμοί των Ελλήνων και των Αρμενίων.