Οι Γεωργικοί Συνεταιρισμοί του Παπαναστασίου

Οι Γεωργικοί Συνεταιρισμοί, η δημιουργία και η ανάπτυξη τους συνδέονται άρρηκτα με το όνομα του Αλέξανδρου Παπαναστασίου. Ποιες ήταν όμως οι αντιλήψεις του τελευταίου για τους συνεταιρισμούς και ποιες οι πολιτικές πράξεις του; Οι συνεταιριστικές αντιλήψεις του Αλέξανδρου Παπαναστασίου διαμορφώνονται με πλαίσιο τη Γερμανία και φέρουν σαφή τα ίχνη των γερμανικών επιρροών. Το σύστημα των … Συνεχίστε να διαβάζετε το Οι Γεωργικοί Συνεταιρισμοί του Παπαναστασίου.