Οι Γεωργικοί Συνεταιρισμοί του Παπαναστασίου

Οι Γεωργικοί Συνεταιρισμοί, η δημιουργία και η ανάπτυξη τους συνδέονται άρρηκτα με το όνομα του Αλέξανδρου Παπαναστασίου. Ποιες ήταν όμως οι αντιλήψεις του τελευταίου για τους συνεταιρισμούς και ποιες οι πολιτικές πράξεις του; Οι συνεταιριστικές αντιλήψεις του Αλέξανδρου Παπαναστασίου διαμορφώνονται με πλαίσιο τη Γερμανία και φέρουν σαφή τα ίχνη των γερμανικών επιρροών. Το σύστημα των γεωργικών συνεταιρισμών στη Γερμανία στις αρχές του 20ου αιώνα βασιζόταν στους πιστωτικούς και καταναλωτικούς συνεταιρισμούς και διακρινόταν από την προσήλωση του στους οικονομικούς σκοπούς, την αρχή της ουδετερότητας και την πολιτική των «ανοιχτών θυρών». Την περίοδο που ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου βρίσκεται στη Γερμανία για σπουδές … Συνεχίστε να διαβάζετε το Οι Γεωργικοί Συνεταιρισμοί του Παπαναστασίου.