Οι αστικοί συνεταιρισμοί

Οι αστικοί συνεταιρισμοί διαφέρουν από τους γεωργικούς ως προς το σκοπό και τις δραστηριότητες, το γεωγραφικό χώρο όπου λειτουργούν τις χρηματοδοτικές και φορολογικές πολιτικές που εφαρμόζονται στη περίπτωση τους, ενίοτε δε και ως προς το νομοθετικό πλαίσιο και το αρμόδιο υπουργείο που ασκεί την εποπτεία. Στην Ελλάδα οι αστικοί συνεταιρισμοί καθυστερούν να κάνουν την εμφάνιση … Συνεχίστε να διαβάζετε το Οι αστικοί συνεταιρισμοί.