Οι αστικοί συνεταιρισμοί

Οι αστικοί συνεταιρισμοί διαφέρουν από τους γεωργικούς ως προς το σκοπό και τις δραστηριότητες, το γεωγραφικό χώρο όπου λειτουργούν τις χρηματοδοτικές και φορολογικές πολιτικές που εφαρμόζονται στη περίπτωση τους, ενίοτε δε και ως προς το νομοθετικό πλαίσιο και το αρμόδιο υπουργείο που ασκεί την εποπτεία. Στην Ελλάδα οι αστικοί συνεταιρισμοί καθυστερούν να κάνουν την εμφάνιση τους σε σύγκριση με τους γεωργικούς της χώρας μας και τους αστικούς άλλων βαλκανικών χωρών. Οι αιτίες πιθανόν πρέπει να αναζητηθούν στο επίπεδο των κοινωνικών δομών, στις αδυναμίες της μεσαίας τάξης και την καθυστερημένη συγκρότηση των αστικών κέντρων. Οι αστικοί συνεταιρισμοί Οι »κλειστοί» συνεταιρισμοί Οι … Συνεχίστε να διαβάζετε το Οι αστικοί συνεταιρισμοί.