Οι Έλληνες της Μικράς Ασίας

Οι Έλληνες της Μικράς Ασίας δεν μπορούν να προσδιορισθούν ακριβώς αριθμητικά. Στα 1912, σύμφωνα με την στατιστική του πατριαρχείου, υπήρχαν στην Μικρά Ασία 1.782.582 Έλληνες. Στην περίοδο των διώξεων, ιδίως κατά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, μετατοπίστηκαν ελληνικοί πληθυσμοί προς το εσωτερικό. Ο Γ. Σκαλιέρης (1922) γράφει ότι ο αριθμός των Ελλήνων της Μικράς Ασίας ανερχόταν σε 2.568.351. Ο Macartney ανεβάζει το ελληνικό στοιχείο σε 2.000.000 περίπου άτομα. Ο Puaux αναφέρει 1.715.000, ενώ ο sir E. Pears σε 1.600.000 ψυχές, τέλος ο R. Blanchard θεωρεί ότι περίπου 1.500.000 Έλληνες υπήρχαν στη δυτική Μικρά Ασία, δηλαδή από την περιοχή Προύσας ως την … Συνεχίστε να διαβάζετε το Οι Έλληνες της Μικράς Ασίας.