Οικονομία της αρχαϊκής περιόδου

Η οικονομία της περιόδου 700-480π.Χ. περνά σε μια νέα φάση, στηριζόμενη πάντα στην βιοτεχνία και το εμπόριο, αλλά με σημαντική ανάπτυξη και εισαγωγή νέων δεδομένων. Εμφανίζονται οι κάπηλοι, η ανάγκη κοπής νομίσματος, αλλά και ο τόκος. Τα ελληνικά κράτη που κατά τη διάρκεια της αρχαϊκής εποχής ανέπτυξαν βιοτεχνία και εμπόριο ήταν τα ίδια με εκείνα … Συνεχίστε να διαβάζετε το Οικονομία της αρχαϊκής περιόδου.