Ξυλόστεγες βασιλικές

Οι ξυλόστεγες βασιλικές ελληνιστικού τύπου αναλόγως με την μορφή της κάτοψης μπορούν να διακριθούν στις παρακάτω βασικές παραλλαγές: Μονόχωρες δρομικές βασιλικές: Δεν έχουν βασικά εσωτερικά στηρίγματα και ονομάζονται συχνά μονόκλιτες βασιλικές. Η παραλλαγή αυτή σπανίζει στα παλαιοχριστιανικά χρόνια και χρησιμοποιήθηκε κυρίως για μαρτύριο. Δρομικές βασιλικές: Είναι ορθογώνια κτίρια που έχουν εσωτερικά στηρίγματα, κατά κανόνα κίονες που βαίνουν παράλληλα προς τον κατά μήκος άξονα του ναού και τον χωρίζουν σε στενόμακρες στοές, οι οποίες ονομάζονται κλίτη. Τα στηρίγματα αυτά εκτείνονται σε όλο το μήκος του ναού και δεν διακόπτονται ούτε κάμπτονται μπροστά από την αψίδα. Επειδή η διάταξη αυτή των κλιτών … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ξυλόστεγες βασιλικές.