Ξέρξης

Μετά τον θάνατο του Δαρείου Α’, το 486π.Χ., στο θρόνο της Περσικής Αυτοκρατορίας ανέβηκε ο Ξέρξης, αντιβασιλιάς της Βαβυλωνίας. Ήταν γιος του Δαρείου και της Άτοσσα, κόρης του Κύρου. Είχε ρίζες και από τις δύο περσικές δυναστείες: τους απογόνους του Αχαιμένη, στους οποίους ανήκε ο Δαρείος, και τους απογόνους του Τεΐσπη, από τους οποίους προερχόταν … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ξέρξης.