Νορμανδοί στη Σικελία (11ος αιώνας)

Οι Νορμανδοί εμφανίστηκαν πρώτη φορά στην ιταλική χερσόνησο τον 11ο αιώνα, παίρνοντας μέρος στο πλευρό των Λομβαρδών (Λογγοβάρδων), ως μισθοφόροι τους, κατά των βυζαντινών κτήσεων της νοτιοανατολικής Ιταλίας. Σταδιακά (μέχρι το 1041) παγίωσαν τις θέσεις τους, δείχνοντας με τον τρόπο αυτό αφ’ ενός στην Ανατολική Αυτοκρατορία και αφ΄ ετέρου στην παποσύνη ότι σύντομα έμελλε να κυριαρχήσουν. Η δυναμική εμφάνιση στο προσκήνιο του ικανού δούκα Απουλίας και Καλαβρίας Ροβέρτου Γυισκάρδου διέλυσε κάθε ελπίδα συνέχισης της αδύναμης συμμαχίας του Βυζαντίου με τον τότε πάπα Λεόντα Θ’. Ο νέος Νορμανδός ηγεμόνας μέσα σε λίγα χρόνια ένωσε την Ιταλία με έδρα του το δουκάτο … Συνεχίστε να διαβάζετε το Νορμανδοί στη Σικελία (11ος αιώνας).