Ναοί με τρούλλο και περιστώο

Οι ναοί με τρούλλο και περιστώο απαντούν σε διάφορες παραλλαγές στην Κωνσταντινούπολη, τη Μακεδονία και στις περιοχές της επιρροής τους. Αποτελούνται από κεντρικό χώρο που καλύπτεται με τρούλλο, ο οποίος στηρίζεται σε τέσσερις ογκώδεις πεσσούς με τη μεσολάβηση τόξων και σφαιρικών τριγώνων και από περιστώο συνήθως πολύ χαμηλότερο από τον κυβικό κεντρικό πυρήνα, τον οποίο περιβάλλει από την βόρεια, δυτική και νότια πλευρά. Και στις τρεις πλευρές ανοίγονται δίοδοι επικοινωνίας του κεντρικού χώρου με το περιστώο. Το τριμερές Ιερό Βήμα συνάπτεται με τον κεντρικό χώρο και τα πλάγια κλίτη. Ο τύπος κατάγεται πιθανότατα από τις βασιλικές με τρούλλο. Ως αρχαιότερο … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ναοί με τρούλλο και περιστώο.