Νέο Βασίλειο

Το 1570π.Χ. περίπου η δυναστεία των Θηβών ανέτρεψε την κυβέρνηση των Υξώς στην Αίγυπτο, σηματοδοτώντας έτσι την αρχή της λαμπρότερης περιόδου για τον πολιτισμό εκείνο, που ονομάστηκε Νέο Βασίλειο. Η χώρα επέκτεινε τον άμεσο έλεγχο της στη Συρία και την Παλαιστίνη, κατακτώντας τα χαναναϊκά βασίλεια και καταλαμβάνοντας την πόλη Μεγιδδώ στη Γαλιλαία, ενώ το 1400π.Χ. καταστράφηκε η Ιεριχώ που είχε μόλις εφοδιαστεί με περιμετρικό τείχος. Στην επονομαζόμενη Στήλη του Ισραήλ του φαραώ Μερνεπτά (1224-1214π.Χ.) διαδόχου του διάσημου Ραμσή Β’, αναφέρεται η χώρα της Χαναάν ως επαρχία υποταγμένη στους Αιγύπτιους. Ανάμεσα στις υπόδουλες φυλές εμφανίζεται για πρώτη φορά το όνομα του … Συνεχίστε να διαβάζετε το Νέο Βασίλειο.