Μύλοι Αργολίδας

Μετά τη μάχη στο Μανιάκι ο υπουργός Πολέμου, Ανδρέας Μεταξάς και ο Ιωάννης Μακρυγιάννης έστρεψαν την προσοχή τους στο χωριό Μύλοι Αργολίδας και την οχύρωση του. Οι Μύλοι Αργολίδας ήταν ένα μικρό χωριό με 30 σπίτια. Βρισκόταν σε επίκαιρη και οχυρή θέση: ήταν το επίνειο, η «σκάλα» των χωριών της Τριπολιτσάς και εξυπηρετούσε το εμπόριο της. Περιτριγυρισμένο από πολλές πηγές και ρυάκια αποτελούσε θαυμάσιο προκάλυμμα για την άμυνα του Ναυπλίου. Η κυβέρνηση είχε συγκεντρώσει εκεί τα τρόφιμα και το πολεμικό υλικό που προόριζε για τον Κολοκοτρώνη και από εκεί θα μετέφεραν το νερό σε περίπτωση που ο εχθρός θα κατέστρεφε … Συνεχίστε να διαβάζετε το Μύλοι Αργολίδας.