Μυκηναϊκή Εποχή

Η Πρώιμη Μυκηναϊκή Εποχή (1600-1500 π.Χ. περίπου) αποτελεί στην αρχή παρέκταση της Μεσοελλαδικής. Είναι η μεταβατική ή πειραματική φάση. Πολλά στοιχεία παραδοσιακά επιζούν και συνεχίζονται. Είναι γνωστή κυρίως ή μόνο από τάφους, ένας ταφικός πολιτισμός που μπορεί να αναπαρασταθεί. Στο τέλος της Μεσοελλαδικής στον ελλαδικό χώρο συμβαίνουν κοσμοϊστορικές αλλαγές. Θεμελιώνονται στην Κρήτη τα νέα ανάκτορα. … Συνεχίστε να διαβάζετε το Μυκηναϊκή Εποχή.