Μπόξερς και Μπόερς

Μετά τον Σινοϊαπωνικό πόλεμο, στην Κίνα θα συμβεί νέος κύκλος λαϊκών εξεγέρσεων, πουαυτή τη φορά θα πάρει έναν πάρα πολύ αντιδυτικό χαρακτήρα. Η εξέγερση αυτή λέγεται «η εξέγερση των Μπόξερς», γιατί στον κινέζικο τίτλο της είχε τη λέξη «γροθιά» και οι Άγγλοι, επειδή δυσκολεύονταν να ονομάσουν αυτό το κίνημα με το κινέζικό του όνομα, όταν κατάλαβαν ότι έχει μέσα τη λέξη «γροθιά», τους ονόμασαν «Μπόξερς», και έχει μείνει στην ιστορία «η εξέγερση των Μπόξερς», η οποία διήρκεσε 1899-1901. Η εξέγερση των Μπόξερς ήταν κι αυτή πολύ δυνατή -όχι σαν των Ταϊπίνγκ-, ήταν εξαιρετικά βίαιη εναντίον των ξένων (των ιεραποστόλων, ανδρών, … Συνεχίστε να διαβάζετε το Μπόξερς και Μπόερς.