Μπόξερς και Μπόερς

Μετά τον Σινοϊαπωνικό πόλεμο, στην Κίνα θα συμβεί νέος κύκλος λαϊκών εξεγέρσεων, πουαυτή τη φορά θα πάρει έναν πάρα πολύ αντιδυτικό χαρακτήρα. Η εξέγερση αυτή λέγεται «η εξέγερση των Μπόξερς», γιατί στον κινέζικο τίτλο της είχε τη λέξη «γροθιά» και οι Άγγλοι, επειδή δυσκολεύονταν να ονομάσουν αυτό το κίνημα με το κινέζικό του όνομα, όταν … Συνεχίστε να διαβάζετε το Μπόξερς και Μπόερς.