Μπολσεβίκοι και Σοβιέτ

Στις διαδικασίες των εκλογών, μετά το 1905, μετέσχε και το κόμμα στο οποίο μετείχε και ο Λένιν. Το κόμμα αυτό ονομαζόταν Εργατικό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα Ρωσίας, το οποίο όμως ήταν χωρισμένο σε δύο μεγάλες τάσεις. Η μία τάση, για κάποιο διάστημα, ήταν η πλειοψηφία, που ονομάζεται στα Ρωσικά «Μπολσεβίκ» (большевик) και η άλλη ομάδα, για κάποιο διάστημα, ήταν μειοψηφία, που ονομάζεται στα ρωσικά «Μένσεβικ» (меньшевик). Η μερίδα στην οποία ο Λένιν έπαιζε τον κεντρικό ρόλο ήταν εκείνοι που ονομάστηκαν «Μπολσεβίκοι» και έτσι το όνομα του Λένιν έχει συνδεθεί με τους Μπολσεβίκους. Εξάλλου, αυτή η μερίδα του κόμματος ήταν εκείνη η οποία … Συνεχίστε να διαβάζετε το Μπολσεβίκοι και Σοβιέτ.