Μπαντεάι Σρέι, Τα Κέο, Φιμεανάκας, Μπαφουόν

Η νίκη του Ρατζεντραβαρμάν επί των Τσαμ σηματοδότησε την έναρξη μιας μακρόχρονης βασιλείας του Τζαγιαβαρμάν Ε’ (968-1001), του διαδόχου του, που χαρακτηρίστηκε από σημαντικά αρχιτεκτονικά έργα. Σε αυτόν αποδίδεται το αφιερωμένο στον Σίβα συγκρότημα Μπαντεάι Σρέι (Ακρόπολη των γυναικών), την οικοδόμηση του οποίου είχε ξεκινήσει ο πατέρας του, και το επιβλητικό Τα Κέο. Το Μπαντεάι Σρέι, 23 χιλιόμετρα μακριά από την Άνγκορ, είναι ένα από τα πιο όμορφα αρχιτεκτονικά συγκροτήματα των Χμερ. Είναι μικρότερων διαστάσεων από άλλα οικοδομήματα (οι είσοδοι των κτιρίων δεν ξεπερνούν τα 130 εκατοστά) και ο διάκοσμος τους (που παραπέμπει περισσότερο σε ξύλινες κατασκευές παρά σε λίθινες) … Συνεχίστε να διαβάζετε το Μπαντεάι Σρέι, Τα Κέο, Φιμεανάκας, Μπαφουόν.