Μονόχωροι τρίκογχοι ναοί

Οι μονόχωροι τρίκογχοι ναοί είναι παραλλαγή των μονόκλιτων ελεύθερων σταυρών με την απλή προσθήκη κογχών στα τρία σκέλη του σταυρού. Κατάγονται από τα πρωτοχριστιανικά μαρτύρια και είχαν μεγάλη διάδοση στην παλαιοχριστιανική εποχή στη Βόρεια Αφρική, τη Συρία και την Αρμενία. Στην Ελλάδα συναντώνται συχνά στη βυζαντινή και μεσοβυζαντινή εποχή. Είναι συνήθως μικρών διαστάσεων εκκλησίες που αποτελούνται από το βασικό τετράγωνο χώρο που καλύπτεται με τρούλλο, ο οποίος βαστάζεται συνήθως από τρεις καμάρες, από τις οποίες οι βόρεια και νότια είναι πιο αβαθείς από την ανατολική και τη δυτική που επιμηκύνεται αρκετά, και έτσι το κτίριο παίρνει την μορφή του επιμήκους … Συνεχίστε να διαβάζετε το Μονόχωροι τρίκογχοι ναοί.