Μογγόλοι και Τουρκομάνοι

Οι Μογγόλοι και Τουρκομάνοι του κεντρικού πυρήνα των στεπών ήταν απόλυτοι νομάδες, απόλυτοι κτηνοτρόφοι και ζούσαν σε μικρές ομάδες, μετακινούμενοι, και σε φυλές. Η ζωή τους είχε καθημερινό ρυθμό. Ήταν άνθρωποι σκληροτράχηλοι, της δουλειάς. Προσπαθούσαν να επιβιώσουν σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Συχνά πυκνά έκαναν κάποια γιορτή, η φυλή συναντιόνταν, έκαναν ασκήσεις, άλειβαν το σώμα … Συνεχίστε να διαβάζετε το Μογγόλοι και Τουρκομάνοι.