Μνημεία του λόγου στη Σικελία (6ος-13ος αιώνας)

Δεν είναι μόνο τα αρχαιολογικά ευρήματα και μνημεία κάθε είδους που πλαισιώνουν τις ιστορικές μαρτυρίες και πιστοποιούν τη βυζαντινή παρουσία στην ιταλική χερσόνησο. Οι βυζαντινοϊταλικές σχέσεις απεικονίζονται ευκρινέστατα και σε πάρα πολλά «μνημεία του λόγου», που συναποτελούν την αξιολογότατη και πολυποίκιλη πνευματική παραγωγή των λογίων της Βυζαντινής Ιταλίας, κείμενα γραμμένα στα ελληνικά. Η ελληνική γλώσσα είχε ευρεία διάδοση σε μεγάλες περιοχές της Ιταλίας και κυρίως στο νότιο τμήμα, στη Σικελία, στην Καλαβρία και στην περιοχή του Οτράντο. όσον αφορά τα γραπτά μνημεία η χρήση της ελληνικής γλώσσας δεν περιοριζόταν στα λογοτεχνικά κείμενα, ήταν η επίσημη γλώσσα και των διπλωματικών εγγράφων, … Συνεχίστε να διαβάζετε το Μνημεία του λόγου στη Σικελία (6ος-13ος αιώνας).