Μιχαήλ ΣΤ’, Ισαάκιος Α’, Κωνσταντίνος Ι’

Ο Μιχαήλ ΣΤ’ ήταν ο τελευταίος αυτοκράτοτρας από την Μακεδονική Δυναστεία. Ισαάκιος Κομνηνός και Κωνσταντίνος Ι’ Δούκας ήταν η αρχή της βασιλείας των Δουκών, των Κομνηνών και των Αγγέλων. Μιχαήλ ΣΤ’ ο Στρατιωτικός Στι ς 22 Αυγούστου του 1056 η ετοιμοθάνατη Θεοδώρα έστεψε αυτοκράτορα τον γηραιό Μιχαήλ ΣΤ’ τον Στρατιωτικό, τον οποίο επέβαλαν οι εκπρόσωποι … Συνεχίστε να διαβάζετε το Μιχαήλ ΣΤ’, Ισαάκιος Α’, Κωνσταντίνος Ι’.