Μιχαήλ Η’ Παλαιολόγος

Ο Μιχαήλ Η’ Παλαιολόγος καταγόταν από τον επιφανή αριστοκρατικό οίκο των Παλαιολόγων που ήταν κωνσταντινουπολίτικης καταγωγής. Είναι ο ιδρυτής της ομώνυμης δυναστείας που κυβέρνησε το Βυζαντινό Κράτος μέχρι την Άλωση. Υπήρξε ικανός πολιτικός και στρατιωτικός ηγέτης και επιδέξιος δημοκράτης, άνθρωπος δραστήριος, έξυπνος, εργατικός. Εξωτερική πολιτική του Μιχαήλ Η’ Παλαιολόγου Από την αρχή της βασιλείας του … Συνεχίστε να διαβάζετε το Μιχαήλ Η’ Παλαιολόγος.