Μιχαήλ Ζ’ Δούκας και Νικηφόρος Βοτανειάτης

Ο Μιχαήλ Ζ’ Δούκας ήταν πρωτότοκος γιος του Κωνσταντίνου Ι’ Δούκα και της Ευδοκίας. Όταν ακόμη ήταν νήπιο αναγορεύτηκε από τον πατέρα του συναυτοκράτορας. Μετά τον θάνατο του πατέρα του (όταν ο Μιχαήλ ήταν δεκαετής), επιτροπευόταν από τη μητέρα του, η οποία όμως παντρεύτηκε τον Ρωμανό Δ’ Διογένη. Μετά την έκπτωση του Ρωμανού από τον … Συνεχίστε να διαβάζετε το Μιχαήλ Ζ’ Δούκας και Νικηφόρος Βοτανειάτης.