Μικρασιάτες άρχοντες, Βυζαντινοί και Τούρκοι

Για αιώνες ολόκληρους η Μικρασία είναι Βυζαντινή. Είναι η περιοχή εκείνη που βρέχεται από τον Εύξεινο Πόντο, το Αιγαίο Πέλαγος και τη Μεσόγειο Θάλασσα δια του κόλπου της Αττάλειας και και στην ανατολική της πλευρά ακουμπά την Αρμενία, τη Συρία και τη Μεσοποταμία, χώρο συχνά ευμετάβλητο και όχι απόλυτα καθορισμένο. Τα στρατιωτικά και πολιτικά πράγματα σε κάθε περιοχή, και ιδίως στην Μικρασία, μια γεωστρατηγικής σημασίας περιοχή, τα κατευθύνουν οι άρχοντες, εν προκειμένω οι Μικρασιάτες άρχοντες. Οι Μικρασιάτες άρχοντες Λέων Γ’ Ίσαυρος (675-741) Ο Λέων Γ’ Ίσαυρος ήταν αυτοκράτορας του Βυζαντίου από το 717 ως το 741. Καταγότνα από τη Γερμανίκεια … Συνεχίστε να διαβάζετε το Μικρασιάτες άρχοντες, Βυζαντινοί και Τούρκοι.