Μια βιβλιοθήκη στο σπίτι

Ένα παιδί που μεγαλώνει με μια βιβλιοθήκη στο σπίτι, με τουλάχιστον 80 βιβλία, θα έχει καλύτερη επίδοση στην ανάγνωση, στην γραφή και στις μαθηματικές γνώσεις στην ενήλικη ζωή. Μία νέα έρευνα, υποστηρίζει ότι τα παιδιά που μεγαλώνουν με μία βιβλιοθήκη στο σπίτι, έχουν υψηλές επιδόσεις στη γραφή και την ανάγνωση στην ενήλικη ζωή αλλά και αυξημένη μαθηματική ικανότητα. Οι συγγραφείς του άρθρου, μελέτησαν 160.000 ενηλίκους μεταξύ των ετών 2011 και 2015 και βρήκαν ότι η ύπαρξη 80 ή περισσοτέρων βιβλίων σε ένα σπίτι, βοηθάει τα παιδιά να αποκτήσουν σημαντικά υψηλότερα επίπεδα ανάγνωσης και γραφής, μαθηματικών γνώσεων και τεχνολογικών δεξιοτήτων, σχετικών … Συνεχίστε να διαβάζετε το Μια βιβλιοθήκη στο σπίτι.